وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر جهاد کشاورزی، فهرست 20 نماینده خود در ترکیب هیئت نمایندگان دوره هشتم اتاق بازرگانی تهران را اعلام کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)، در نامه‌های جداگانه وزیران صنعت و جهاد کشاورزی خطاب به یحیی آل‌اسحاق رئیس اتاق تهران، مجتبی خسروتاج، ولی‌ا… افخمی‌راد، علی اشرف افخمی، حسین ابویی مهریزی، جعفر سرقینی، محسنی صالحی‌نیا،‌ مسعود کرباسیان، سیدرضا نوروزی‌زاده، منصور معظمی، محمدرضا شجاع‌الدینی، محمدرضا نجفی‌منش، علاء میرمحمدصادقی، حسن عابدی جعفری، محمدرضا بهرامن و سهیلا جلودارزاده به‌عنوان ۱۵ عضو بخش بازرگانی، صنعت و معدن و محمدحسین شریعتمدار، محمدعلی طهماسبی، حسن یونس سینکی، لطف‌ا… سعیدی و عبدالمهدی بخشنده به‌عنوان پنج عضو بخش کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران انتخاب شدند.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران ۶۰ عضو دارد که ۴۰ عضو آن از جانب‌دارندگان کارت بازرگانی انتخاب و ۲۰ عضو آن از جانب وزیر صنعت، معدن و تجارت معرفی می‌شود.

با این حساب این ۲۰ نماینده در کنار ۴۰ نماینده تهران جلسه اول هیئت نمایندگان دوره هشتم اتاق بازرگانی تهران را برای تعیین هیئت رئیسه برگزار خواهند کرد.

منبع: تشکل‌های کشاورزی – ایانا