ایسنا: ماه‌ گذشته خبری مبنی بر «پرداخت پنج درصد از سود بازپرداخت تسهیلات بانکی واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل توسط وزارت صنعت» اعلام شد، اما چگونگی و زمان آن مشخص نشده بود که علی صالحی‌نیا، معاون وزیر صنعت در این باره توضیح داد و اعلام کرد اگر امسال مبلغی بابت پرداخت یارانه به تولید پرداخت شود، تحت عنوان یارانه بازپرداخت تسهیلات بانکی در اختیار واحدهای تولیدی قرار می‌گیرد.

منبع: صنعت و معدن – دنیای اقتصاد